dimarts, 18 de maig de 2010

LES REGLETES NUMÈRIQUES

LES REGLETES NUMÈRIQUES


Les regletes numèriques, a més d'una gran eficàcia per a la comprensió de conceptes, potencien les habilitats característiques del saber matemàtic. D'aquesta manera afavoreixen l'adquisició progressiva de la competència numèrica.Els seus objectius principals són els següents:

• Ajudar als nois i noies a familiaritzar-se amb els nombres naturals, a conèixer en profunditat i a estimar-los.
• Experimentar i descobrir relacions entre els nombres, els quadrats i els cubs.
• Visualitzar les operacions i afavorir la seva pràctica.
• Fer estimació de resultats i discutir diferents solucions.
• Fonamentar el raonament a partir de la manipulació
• Afavorir la imaginació dels números i la seva expressió verbal
• Adquirir agilitat en el càlcul mental.
• Facilitar el pas al llenguatge matemàtic escrit, aprenent el significat real dels signes
• Investigar qüestions numèriques, que són com els "misteris" dels nombres.
• Descobrir propietats de les operacions i estratègies numèriques.
• Treballar la superfície i el volum.


HABILITATS

Potser l'aspecte més característic de les regletes numèriques és precisament fer possible l'adquisició d'unes habilitats o continguts procedimentals, que, tal com diu el nostre disseny curricular, són un punt fonamental en l'aprenentatge de les matemàtiques dels 6 als 14 anys . Entre aquestes habilitats podem destacar les següents:

Observació de les relacions lògiques i numèriques a partir de les experiències concretes, ja que en les edats de primària "són les accions sobre els objectes les que desencadenen el pensament"

Expressió verbal de les accions realitzades i de les relacions trobades, la qual ajuda a "concretar el pensament".

Plantejament d'interrogants i utilització de mètodes heurístics per resoldre'ls, provocant una resposta eficaç dels alumnes.

Anàlisi de la informació rebuda per poder actuar en conseqüència i per donar nous passos.

Estimació, és a dir anticipació de resultats, la qual practicada sovint, quan els alumnes ja s'han familiaritzat amb una activitat, afavoreix la interiorització.

Investigació i descobriment de propietats numèriques. Aquesta és probablement l'habilitat clau del saber matemàtic, que de forma progressiva han de conrear els alumnes des de les edats del pensament concret.

Recerca d'estratègies, aplicables directament al càlcul mental

Pas de l'acció al càlcul escrit, amb la correcta aplicació d'un llenguatge matemàtic del que es coneix el significat real.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada